CANVIANT

en canvi (d’alguna cosa) SP, en compensació / per a neutralitzar l’efecte d’una cosa amb una altra que produeix un efecte en sentit contrari (EC, *)

Li han donat un pis en canvi de l’actual / Tu li has donat la pilota; i ell, què t’ha donat en canvi? (Sovint es pot ometre el complement) (EC)

en escanvi (d’alguna cosa)

a canvi (d’alguna cosa) (v.f.), en detriment de (p.ext.)