CERTIFICAR

donar fe (d’alguna cosa) SV, fer constar / certificar alguna cosa (R-M, IEC)

El notari ha de donar fe que t’has presentat a l’hora convinguda per al concurs (R-M)

fer fe (d’alguna cosa)

fer fe (d’alguna cosa) SV, ésser suficients, per ells mateixos, una declaració o un escrit, perquè hom cregui allò que afirmen (EC)

Faig fe que tot el que ha dit és veritat / Va fer fe que allò havia succeït tal com ell ho havia explicat (R-M, *)

donar fe (d’alguna cosa)

posar les mans al foc SV, testimoniejar allò de què hom es creu segur / expressió usada en sentit de probabilitat per a manifestar la certesa, la garantia, la seguretat, etc., que hom té d’alguna cosa (IEC, EC)

Posaria les mans al foc que això ho ha fet amb tota intenció / Ell ho diu, però jo no hi posaria les mans al foc / Puc posar les mans al foc que no ha estat ell qui ha robat els diners (R-M, EC, *)

jugar-se qualsevol cosa, poder pujar-hi de peus, jugar-s’hi el coll, posaria la mà al foc i no em cremaria, jugar-s’hi un peix, jugar-s’hi (alguna cosa)

posar la mà al foc (v.f.), donar fe (d’alguna cosa) (p.ext.), posar Déu per testimoni (p.ext.), del cert (p.ext.)

posaria la mà al foc i no em cremaria SCoord, ho diu el qui està molt segur d’una cosa (A-M)

Posaria la mà al foc i no em cremaria que ell diu la veritat / M’ha dit que vindria, n’estic segura; posaria sa mà en es foc i no em cremaria (Sovint s’omet el segon terme de la coordinació)

posar les mans al foc, més segur que figues seques, tan cert com tu i jo ara som aquí

posaria les mans al foc i no em cremaria (v.f.), una veritat com un puny (p.ext.), una veritat com un temple (p.ext.), una veritat com una catedral (p.ext.), una veritat com una casa de pagès (p.ext.), com dos i dos fan quatre (p.ext.)

posaria sa mà en es foc i no em cremaria (Mall.)