CONTROL

taula de control SN, taula o moble on hi ha els dispositius electrònics adequats per tal de regular els diferents elements que intervenen en un enregistrament o en una emissió de ràdio o de televisió (IEC)

La televisió local ha canviat la taula de control que utilitzava per una de més moderna (També s’usa amb la forma tauler de control)

taula de mescles (p.ext.)