CABARET

cafè cantant SN, cafè concert / cafè on eren presentats números de música o de cant en una tarima o en un petit escenari (EC, *)

Aquest vespre anirem al cafè cantant més important de Barcelona

cafè concert

cafè teatre (p.ext.)

cafè concert SN, cafè on eren presentats números de música o de cant en una tarima o en un petit escenari (EC)

Aquest cantant va debutar en un cafè concert de les Rambles

cafè cantant

cafè teatre (p.ext.)