COMMEMORAR

fer l’any (d’alguna cosa) SV, (d’un fet) fer un any que s’esdevingué (EC)

Aviat farà l’any que va morir l’avi (També s’usa amb els noms dia, mes i setmana precedits d’un numeral)