COMPLIDOR

ésser esclau de la seva boca SV, ésser complidor de la paraula donada (Fr)

Si t’ho ha dit ho farà, és esclau de la seva boca (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

ésser esclau de la seva paraula, tenir paraula de rei

ésser esclau de la seva paraula SV, ésser molt escrupolós en el compliment de les promeses (A-M)

Si ho ha promès, ho farà perquè és esclau de la seva paraula

ésser esclau de la seva boca

tenir paraula de marxant (ant.)

tenir paraula SV, complir els compromisos / complir allò que hom ha promès / que no falta a la prometença feta (R-M, EC, IEC)

Pots estar ben segur que tot ho farà tal com t’ha dit; és un home que té paraula. Si t’ho ha dit, estigues segur que ho farà; és home de paraula / És una persona de paraula; sempre respon d’allò que promet (També s’usa amb la forma de paraula) (R-M)

quedar bé, tenir paraula de rei, aguantar la paraula

tenir paraula de marxant (ant.), tenir paraula de mercader (ant.), tenir cara i ulls (p.ext.), faltar a la seva paraula (ant.), trencador de fe (ant.), tenir poca paraula (ant.), de paraula (p.ext.)

tenir paraula de rei SV, (algú) ésser molt complidor de les seves promeses, o que en haver donat un preu o dit una cosa ja no torna arrere per rectificar (A-M)

No et preocupis, és molt complidor, té paraula de rei

ésser esclau de la seva paraula, tenir paraula

tenir paraula de marxant (ant.), tenir paraula de sastre (ant.), tenir poca paraula (ant.), tenir bon diner (p.ext.)