CAPTAR

passar el barret SV, sol·licitar una almoina, gratificació, etc., fer un acapte

Van cantar al mig de la Rambla i després van passar el barret

passar el plat

passar el plat SV, fer un acapte o col·lecta (IEC, EC)

Els músics van passar el plat després de la seva actuació / Es van posar a cantar al mig del carrer i després van passar el platet (També s’usa amb el diminutiu platet)

passar el barret

passar la bacina (p.ext.), llevant de taula (p.ext.)

passar la bacina SV, sol·licitar una almoina, gratificació, etc., fer un acapte

Dos escolanets passen la bacina cada diumenge a missa

passar el plat (p.ext.)