CARRAU

xerric-xerrac SN, instrument de fusta amb una llengüeta que, en fer giravoltar la peça on va fixada, bat successivament les dents d’una roda dentada fixada al mànec, i produeix així un seguit de sorolls secs i desagradables (IEC)

No facis anar el xerric-xerrac que em fas mal de cap

[Reduplicatiu]