CAMP

camp clos SN, camp on tenien lloc els duels judiciaris, els tornejos (IEC)

Seria més prest content d’entrar en lliça, en camp clos, a tota ultrança, amb deu cavallers (A-M)

terra campa SN, terra sense arbres, destinada únicament a la producció de cereals, anomenada també «terra de sembradura» (EC)

Aquest terreny és terra campa, les verdures les conrearem més enllà

terreny de joc SN, en el futbol i en altres esports, camp de joc (EC)

Hi havia onze jugadors per equip en el terreny de joc