COMICITAT

vis còmica SN, força còmica, capacitat de provocar la rialla, comicitat (EC)

Aquest actor té molta vis còmica; amb un sol gest ja fa riure (R-M)