COMANDAMENT

comandament a distància SN, instrument que actua a distància damunt els mecanismes d’un aparell o d’un sistema per modificar-ne alguna característica i per permetre el control del seu funcionament (T)

Passa’m el comandament a distància, que vull canviar de canal (Sovint només s’usa el nom comandament)

quadre de comandament SN, conjunt d’indicadors i d’altres instruments que són disposats a la vista del pilot d’una aeronau o del conductor d’un vehicle automòbil i que li permeten de controlar el vehicle (IEC)

No sap què indica el llumet taronja del quadre de comandament

taula de comandament, taula de control, taula d’instruments

taula d’instruments SN, quadre de comandament / conjunt d’indicadors i d’altres instruments que són disposats a la vista del pilot d’una aeronau o del conductor d’un vehicle automòbil i que li permeten de controlar el vehicle (EC, *)

S’ha fos una bombeta que il·luminava la taula d’instruments / Han hagut de reparar el tauler d’instruments (També s’usa amb la forma tauler d’instruments)

quadre de comandament, taula de control, taula de comandament

taula de comandament SN, quadre de comandament / conjunt d’indicadors i d’altres instruments que són disposats a la vista del pilot d’una aeronau o del conductor d’un vehicle automòbil i que li permeten de controlar el vehicle (EC, *)

Prem el botó groc de l’esquerra de la taula de comandament i després apuja la palanca del costat (També s’usa amb la forma tauler d’instruments)

quadre de comandament, taula de control, taula d’instruments

taula de control SN, quadre de comandament / conjunt d’indicadors i d’altres instruments que són disposats a la vista del pilot d’una aeronau o del conductor d’un vehicle automòbil i que li permeten de controlar el vehicle (EC, *)

La taula de control indicava que l’avió perdia altura (També s’usa amb la forma tauler de control)

quadre de comandament, taula de comandament, taula d’instruments