CREPUSCLE

entre dos llustres SP, expressió que designa els moments del crepuscle en què a penes hi ha claror de dia / crepuscle del matí o del vespre (IEC, Fr)

És bonic veure venir les barques entre dos llustres, quan els llums del port comencen a encendre’s (R-M)

entre dos foscants

pondre’s el sol (p.ext.), caure el sol (p.ext.)

entre dos llostres (Vilabertran)