COBRAR-SE

pagar-se del tros SV, cobrar-se un deute retenint-se diners o gèneres que es manegen, pertanyents al deutor (A-M)

O em tornes tot el que em deus o qualsevol dia vinc al teu hort i em pago del tros / Vol cobrar tot el gènere i, si no, amenaça de pagar-se del mateix tros, tot quedant-se’n una part (També s’usa amb la forma pagar-se del mateix tros)