CONSTRUINT-SE

en obres SP, en construcció, en reparació, etc.

La plaça del poble està en obres / Tinc la cuina en obres (EC, *)

en fàbrica (p.ext.), a mig fer (p.ext.)