CORRESPONDRE

estar d’acord amb SV, haver-hi acord entre diferents persones, entendre’s, consentir, reconèixer (amb altres) (IEC)

Estic d’acord amb les idees del Joan (El complement és opcional)

estar en intel·ligència, a l’una, de concert (amb algú), de mancomú, venir-hi bé

posar (algú) d’acord (p.ext.), ésser de raó (p.ext.), de comú acord (p.ext.)