CONTROLAR-SE

empassar-se la saliva SV, contenir una reacció violenta / suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. (R-M, EC)

Era una persona d’edat avançada i vaig haver d’empassar-me la saliva, però em vaig quedar amb les ganes de cantar-les-hi clares (R-M)

mossegar-se la llengua, mossegar-se els llavis, retenir la llengua

empassar-se saliva (v.f.), engegar (alguna cosa) l’una darrere l’altra (ant.)