CONSIDERANT

a aquest efecte SP, amb vista de realitzar això que hom diu, perquè sigui així (EC)

Pretenia acabar la carrera en un any menys; a aquest efecte, es passava les nits estudiant (IEC)

al dit efecte, a l’efecte de

per aquest efecte (v.f.)

a l’efecte de SP, amb vista a realitzar això que hom diu, perquè sigui així (EC)

Cal fer-ho bé a l’efecte de poder vendre-ho a bon preu / Signo aquest certificat a l’efecte que tramiteu els documents (R-M, *)

a aquest efecte, al dit efecte

a efecte de (v.f.)

al dit efecte SP, amb vista a realitzar això que hom diu, perquè sigui així (EC)

Volia aconseguir comprar aquell cotxe de totes totes; al dit efecte es va passar tot un any estalviant

a aquest efecte, a l’efecte de

pel dit efecte (v.f.), a dit efecte (v.f.)

atenent que SAdv, considerant que, tenint en compte que, d’acord amb (IEC)

Atenent que és fora de Barcelona, no podrà comparèixer a la cita (IEC)

atès que, tenint esguard de

atès que SA, considerant que, tenint en compte que, d’acord amb / considerant que, havent esguard que (IEC, EC)

No l’han volgut denunciar atès que és un infeliç que no sap el que fa / Atès que prestà servei durant dos anys, li pertoca una indemnització considerable / Atès que no hi podia assistir tothom, la reunió ha estat suspesa (R-M, IEC, EC)

atenent que, vist que, puix que, tenint esguard de, com sigui que, ja que, com que

ben mirat SA, considerant bé alguna cosa / si es mira bé / si ho pensem bé (R-M, IEC, EC)

No cal que els critiqui perquè, ben mirat, ell també es comporta de manera semblant / Hi vaig, però ben mirat no hi hauria d’anar (R-M, EC)

a fi de comptes

com sigui que SConj, pel fet que, ja que / perquè (causal) (EC, *)

Com sigui que ells van fer tard, vaig entrar-hi jo sol / Com sigui que ells no comparegueren, ho vam haver de fer nosaltres tots sols / Com sigui que se n’ha d’assabentar tard o d’hora, val més dir-li-ho (EC, IEC, *)

per tal com, atès que

de cara a SP, considerant alguna cosa, dirigint-hi els esforços

És una ONG que treballa de cara als més pobres

en atenció a, en consideració a

tenir (algú o alguna cosa) en compte (p.ext.)

en atenció a SP, en consideració a / considerant algú o alguna cosa (Fr, *)

En atenció al que dèiem abans mireu la pàgina 15 / Distribueixen l’ajuda en atenció als més perjudicats per la catàstrofe

per esguard de, en contemplació de, de cara a

en virtut (d’alguna cosa) (p.ext.), en honor (a alguna cosa) (p.ext.)

en consideració a SP, considerant alguna cosa

En consideració als seus serveis, als seus mèrits / Han fet un homenatge en consideració a les víctimes de l’accident (IEC, *)

per esguard de, en vista de, de cara a

per consideració a (v.f.), en honor (a alguna cosa) (p.ext.), tenir (algú o alguna cosa) en consideració (p.ext.)

en contemplació de SP, en atenció a / considerant algú o alguna cosa (EC, *)

En contemplació d’aquest tema, ja no hi tinc res més a dir

per esguard de, en atenció a

per contemplació de (v.f.)

en honor (a alguna cosa) SP, respectant algú o alguna cosa, no faltant-hi

En honor als desitjos del difunt / En honor a la veritat cal dir que en Joaquim sempre s’havia portat malament amb la seva muller / L’Ajuntament de Sant Quirze convocà una manifestació en honor a les víctimes del terrorisme

fer honor a (p.ext.), en consideració a (p.ext.), en atenció a (p.ext.), en nom de (p.ext.), en reconeixença (d’alguna cosa) (p.ext.)

en vista de SP, considerant, atenent (IEC)

En vista de la complicació que això implica, val més no fer-ho / En vista de l’èxit, han ampliat els seus plans (R-M, EC)

tenint esguard de, per esguard de, en consideració a

amb vista de (v.f.)

per cara de SP, en atenció d’algú o d’alguna cosa / per consideració de (R-M, A-M)

Ha pogut entrar per cara del Sr. Garcia

gràcies a, mercès a, per la bona cara (d’algú)

per esguard de SP, tenint consideració a / per consideració, en atenció a una cosa (R-M, A-M)

No el vol acomiadar del treball per esguard del seu pare, que era un home molt estimat a l’empresa / Ho va fer per esguard de la seva situació, que era molt dramàtica (R-M, *)

tenint esguard de, segons esguard de, en consideració a, en atenció a, en vista de

per la bona cara (d’algú) SP, en consideració a algú, responent aquest d’alguns fets

M’ho han donat de seguida per la bona cara del meu amic Pere; altrament, hauria hagut d’esperar-me vuit dies (R-M)

per cara de

segons esguard de SP, per consideració, en atenció a una cosa / considerant alguna cosa (A-M, *)

Va actuar segons esguard de la situació en què havien quedat les criatures i no va dubtar a acollir-los a casa seva

tenint esguard de, per esguard de

en funció (d’alguna cosa) (p.ext.)

tenint esguard de SAdv, considerant que… (IEC)

Tenint esguard de la situació delicada, s’ha decidit a no interferir en l’assumpte / Tenint esguard que és un pobre vell no l’han obligat a treballar com els altres (També s’usa amb la forma havent esguard de) (*, R-M)

atenent que, atès que, en vista de, per esguard de, segons esguard de