COMPASSIU

ésser un gran cor (algú) SV, expressió usada per a indicar que algú és molt compassiu

Aquesta noia és un gran cor: donaria tots els diners que té per al tercer món

tenir un gran cor, tenir bon cor, tenir el coll moll, tenir el cor bla, tenir el cor moll

tenir bon cor SV, expressió usada per a indicar que algú és molt compassiu

Els seus alumnes s’aprofiten que té bon cor; és una persona excel·lent / L’ha perdonat perquè té molt cor (També s’usa amb les formes tenir molt cor i tenir molt bon cor) (R-M, *)

tenir el coll moll, tenir un gran cor, ésser un gran cor (algú), tenir el cor bla, tenir el cor moll

tenir el coll moll SV, ésser molt compassiu (R-M)

Els seus alumnes s’aprofiten que té el coll moll; és una persona excel·lent / No el compadeixis tant, que ell s’ho ha buscat; tens el coll massa moll; ell mereix més severitat (També s’usa amb el quantificador massa en posició preadjectival) (R-M)

tenir bon cor, tenir el cor moll, ésser un gran cor (algú), tenir el cor bla, tenir un gran cor

tenir el cor bla SV, ésser molt compassiu (Fr)

Recull tots els animals que troba al carrer: té el cor bla / És un home de cor bla, per això mai no serà cruel amb ningú (També s’usa amb la forma de cor bla)

tenir el cor moll, ésser un gran cor (algú), tenir bon cor, tenir el coll moll, tenir un gran cor, de carn, de carn i ossos, tenir un cor tendre

tenir el cor de pedra (ant.), tenir la mà blana (p.ext.)

tenir el cor moll SV, ésser de caràcter molt compassiu (IEC)

Segur que et perdona, és un home que té el cor moll / És una dona de cor moll: molt compassiva (També s’usa amb la forma de cor moll)

tenir el cor bla, ésser un gran cor (algú), tenir bon cor, tenir el coll moll, tenir un gran cor, de carn, de carn i ossos

tenir el cor de pedra (ant.), tenir el cor dur (ant.)

tenir un gran cor SV, expressió usada per a indicar que algú és molt compassiu

Té un gran cor: sempre dóna diners als pobres

ésser un gran cor (algú), tenir bon cor, tenir el coll moll, tenir el cor bla, tenir el cor moll, tenir un cor tendre