CONFORMANT-SE

pobret i alegret SCoord, sense ambició (R-M)

Va vivint del producte del seu hort, pobret i alegret, ell diu que no necessita cap altra cosa (R-M)