CAIXER

caixer automàtic SN, màquina que permet de realitzar operacions bancàries mitjançant un document personal amb codi magnètic o una clau d’accés / aparell dotat d’un sistema interactiu que permet al client d’una institució bancària de realitzar un cert nombre d’operacions de caixa amb una targeta magnètica o llibreta d’estalvis, introduint-hi un codi numèric personal (T, *)

Necessito diners per a pagar el sopar, hauríem de buscar un caixer automàtic per treure’n