CANTAR

galejar la veu SV, cantar molt bé i amb gran domini dels recursos fònics (A-M)

Maria Callas galejava la veu a la «Traviata» com ningú

jugar la veu

agafar el to (p.ext.), cantar com una calàndria (p.ext.)

jugar la veu SV, cantar molt bé i amb gran domini dels recursos fònics (A-M)

Aquest tenor juga la veu de meravella

galejar la veu

agafar el to (p.ext.), cantar com una calàndria (p.ext.)