CANSAR

deixar (algú) fet caldo SV, deixar algú aixafat, desfet, físicament

L’entrenament va deixar l’atleta fet caldo

deixar (algú) fet pols, deixar mort (algú)

estar fet caldo (algú) (inv.)

deixar (algú) fet pols SV, deixar algú aixafat, desfet, físicament

Aquell atemptat va deixar el veïnat fet pols / El partit de futbol de després de la costellada l’ha deixada feta pols

moldre els ossos (a algú), deixar mort (algú), deixar (algú) fet caldo

estar fet pols (algú) (inv.)