CLAREJANT

a punta d’alba SP, a l’hora que comença a clarejar / quan comença a fer claror, però abans de sortir el sol (R-M, EC)

Ahir em vaig haver de llevar a punta d’alba

a punta de dia, a punta de sol, a l’aurora, a trenc d’alba, a trenc de dia, al cant del gall, al gall cantant, al primer llustre, al rompent de l’alba

apuntar l’alba (p.ext.)