CALDRE

ésser cas (de fer alguna cosa) SV, és l’ocasió de (EC)

És cas de veure si podem ajudar-la / Què és cas de demanar-li’n, si ja els ha acabats! (Només s’usa en tercera persona del singular) (IEC)

ésser qüestió (de fer alguna cosa), tot ésser (fer alguna cosa)

ésser qüestió (de fer alguna cosa) SV, caldre fer alguna cosa / caldre, ésser allò que interessa / ésser imprescindible, caldre (IEC, A-M, EC)

És qüestió de llevar-se a l’hora (Només s’usa en tercera persona del singular) (EC)

tot ésser (fer alguna cosa), ésser cas (de fer alguna cosa), ésser cosa (de fer alguna cosa)

arribar l’hora de (p.ext.), fer pensament (de fer alguna cosa) (p.ext.), valer més que (p.ext.), ésser a temps (de fer alguna cosa) (p.ext.)

fer-li falta (a algú) SV, caldre, ésser necessari (IEC)

Abans de marxar agafa tots els estris que et fan falta; que no et trobis sense eines / Ens fa falta un diccionari d’autoritats (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M, EC)

fer-li menester (a algú), fer-li fretura (a algú)

fer-li menester (a algú) SV, ésser-li, algú o alguna cosa, útil o imprescindible a algú / caldre-li, ésser-li necessària (EC, IEC)

Ha perdut el ribot i ara li fa menester per acabar la feina / Si no et faig menester me’n vaig (R-M, EC)

fer-li falta (a algú), fer-li fretura (a algú), haver de menester, fer-li peça (a algú)

tot ésser (fer alguna cosa) O, només cal, només és necessari fer tal cosa

Acabarem de seguida, tot és posar-s’hi / És un malentès, tot és parlar-ne i fareu les paus (S’usa seguida d’un verb que indica el començament d’una acció. Només s’usa en tercera persona del singular)

ésser qüestió (de fer alguna cosa), ésser cas (de fer alguna cosa)