CONSUM

hora punta SN, en la utilització d’energia, hores de màxim consum d’electricitat (EC)

La meva mare sempre em diu que no parli en hora punta per telèfon perquè és més car

hores punta (v.f.)