CORTESIA

de res SP, expressió de cortesia que respon a un regraciament / expressió per a llevar valor a la cosa de què hom rep un regraciament (IEC, EC)

—Adéu i moltes gràcies. —De res; no es mereixen (R-M)

no s’ho val, no es mereixen, a Déu sien dades

moltes gràcies (p.ext.)

si és servit SConj, es diu després de lliurar allò que ens han demanat / fórmula de cortesia amb què hom invita algú a menjar, a beure, a acceptar alguna cosa (R-M, EC)

Aquí té l’horari que m’ha demanat; si és servit / Si sou servits, us convidem a esmorzar / Ara mateix em poso a dinar; si sou servits, podeu fer-ho amb mi (També s’usa amb la forma si sou servits) (*, A-M, R-M)

servidor de vostè (p.ext.), oferir els seus respectes (a algú) (p.ext.)