CURT

de curt SP, vestint faldilles curtes / portar faldilles curtes (*, IEC)

És un casament sense luxe; les senyores hi aniran de curt / Ara és moda anar de curt (S’usa normalment amb els verbs anar, posar i vestir) (R-M, *)

de llarg (ant.)

més curt que el dia de sant Tomàs SA, de poca llargària, o durada (R-M)

Va ser una xerrada més curta que el dia de sant Tomàs; no va durar ni cinc minuts (R-M)

més curt que una cua de conill, durar de Nadal a Sant Esteve

més llarg que un dia sense pa (ant.), més llarg que un dejuni (ant.), més llarg que una processó (ant.), més llarg que la Quaresma (ant.), més llarg que la Pàssia (ant.)

més curt que una cua de conill SA, curtíssim / de poca llargària, o durada (R-M, *)

Ens ha fet un parlament més curt que una cua de conill (R-M)

més curt que el dia de sant Tomàs, durar de Nadal a Sant Esteve

més llarg que un dia sense pa (ant.), més llarg que un dejuni (ant.), més llarg que una processó (ant.), més llarg que la Quaresma (ant.), més llarg que la Pàssia (ant.)