COINCIDIR

1. trobar-se en el mateix lloc de l’espai

trobar-se (algú) fins a la sopa SV, trobar-se algú pertot arreu i molt sovint

Cada cop que vaig al mercat el veig. Me’l trobo fins a la sopa

trobar-se (algú) fins a les sopes (v.f.), ésser car de veure (ant.), fer-se trobadís (p.ext.)

2. ocórrer al mateix temps

fer un bisbe SV, dir dues persones alhora una mateixa expressió casualment (IEC)

Vàrem respondre tots dos alhora, fent un bisbe: «No el coneixem» (R-M)

3. (fig.) dirigir-se envers una finalitat o un objectiu comuns diverses opinions, idees, accions, etc.

tenir punts de contacte SV, dues persones o dues coses, tenir alguna cosa en comú (IEC)

Els programes electorals d’aquelles dues formacions polítiques tenen punts de contacte / Aquests informes tenen punts de contacte en dos subapartats / Quan duien dos mesos vivint junts es van adonar que no tenien prou punts de contacte i es van separar (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició postverbal)

estar en relació amb (p.ext.)