CONSULTA

precs i preguntes SCoord, darrera part d’una assemblea, conferència, etc., dedicada a interpel·lar el qui ha presidit l’acte (EC)

Ara és el torn de precs i preguntes

torn obert de paraules

ordre del dia (p.ext.)

torn obert de paraules SN, darrera part d’una assemblea, conferència, etc., dedicada a interpel·lar el qui ha presidit l’acte, a exposar altres opinions no previstes en l’ordre del dia de la reunió, etc.

Ara farem un torn obert de paraules perquè la gent pugui resoldre els seus dubtes / L’assemblea de socis va acabar amb el torn obert de paraules

precs i preguntes