CIRCULAR (v. intr.)

anar de mà en mà SV, passar d’una persona a l’altra (R-M)

Aquests apunts han anat de mà en mà per tota la classe. Tothom se n’ha servit / Els documents van passar de mà en mà fins arribar al darrer membre de l’equip de direcció (També s’usa amb el verb passar) (R-M, *)

passar per moltes mans

passar per moltes mans SV, passar del poder d’un al d’un altre successivament (EC)

És una joia de l’antiguitat amb molt de valor i ha passat per moltes mans

anar de mà en mà