COENT

coent com una ceba SA, coent / excessivament picant (R-M, *)

Aquesta escalivada és coent com una ceba; l’has guardada massa dies i ha fermentat (R-M)

com un foc

com un foc SAdv, coent / excessivament picant (R-M, *)

Vàrem demanar una sopa bullabessa i era com un foc; devien fer-la amb bitxo (R-M)

coent com una ceba

com una brasa SAdv, coent / que produeix una sensació anàloga a la d’una cremada, que cou (Fr, *)

Encès com una brasa (EC)