CORRECTE

tenir cara i ulls (alguna cosa) SV, estar molt bé, ésser bo de veure (alguna cosa) (IEC)

Els plànols d’aquest edifici tenen cara i ulls / Això sí que és un treball fet amb cara i ulls / Aquest text no té cara ni ulls, refes-lo! (També s’usa amb la forma amb cara i ulls)

no tenir cap ni peus (alguna cosa) (ant.), no haver-hi per on agafar (alguna cosa) (ant.)