CONSUMAR

estrenar el matrimoni SV, consumar el matrimoni / tenir el primer acte carnal els cònjuges (Fr, *)

Es van casar i van estrenar el matrimoni a Canàries, lloc on van fer el viatge de nuvis

consumar el matrimoni

fer l’amor (p.ext.), bodes sordes (p.ext.)

portar (alguna cosa) a acompliment SV, consumar / executar un projecte, una idea, realitzar-lo (Fr, *)

Va portar els seus projectes a acompliment

portar (alguna cosa) a terme, portar (alguna cosa) a cap