CAPFICAT

entre cap i coll SP, amb l’atenció fixada en alguna cosa / tenir l’atenció fixada (en un pensament, un propòsit, etc.) (*, EC)

Aquell assumpte se li ha ficat entre cap i coll / Té entre cap i coll una noia que va conèixer a l’autobús i no se la treu del cap

ésser com un mussol SV, ésser capficat i silenciós (A-M)

La Marta és com un mussol: es passa el dia preocupada / Què et passa? Sembles un mussol, tan quiet! (També s’usa amb la forma semblar un mussol)