CONTINENT

terra ferma SN, porció gran de terra, que no és illa, que se té amb un continent / terra d’extensió considerable, continental (A-M, EC)

Després de tantes hores d’anar amb barca, quan he tocat terra ferma he tingut rodaments de cap (R-M)

alta mar (ant.), mar gran (ant.), terra endins (p.ext.)