CARVENDRE

clavar l’ungla (a algú) SV, cobrar més del que cal / cotnar, fer pagar excessivament per una cosa (A-M, EC)

És un advocat que clava l’ungla; resulta car, però és eficient / Aquell marxant de la fira em va ben clavar l’ungla (R-M, EC)

ficar les ungles (a algú), clavar una acanada (a algú)

clavar les ungles (v.f.), escurar les butxaques (a algú) (p.ext.), can Pispa (p.ext.)

clavar un bon pessic (a algú) SV, cobrar car

En aquella botiga acostumen a clavar un bon pessic als passants / Per l’ordinador li van clavar un bon pessic, però n’està satisfet (També s’usa amb el verb fotre)

clavar una acanada (a algú)

costar un bon pessic (inv.), cova de lladres (p.ext.)

clavar una acanada (a algú) SV, fer pagar excessivament per una cosa

A aquesta botiga claven una acanada a tothom qui hi entra / Li clavaren una acanada / En comprar el cotxe li van fotre una acanada (També s’usa amb el verb fotre i amb el modificador bon en posició prenominal) (*, EC, *)

clavar l’ungla (a algú), clavar un bon pessic (a algú), ficar les ungles (a algú)

ficar les ungles (a algú) SV, cobrar més del que cal (A-M)

En aquell botiga sempre fiquen les ungles a tothom

clavar l’ungla (a algú), clavar una acanada (a algú)

cova de lladres (p.ext.)