CARRETERA

camí ral SN, camí públic de més trànsit utilitzat per a les comunicacions abans de la construcció de les carreteres (IEC)

Tingues l’honor de trepitjar aquest camí ral encatifat de flors de Corpus