COTNAR

clavar l’ungla (a algú) SV, cobrar més del que cal / cotnar, fer pagar excessivament per una cosa (A-M, EC)

Sempre clava l’ungla als seus clients

ficar les ungles (a algú), clavar una acanada (a algú)

clavar les ungles (v.f.), escurar les butxaques (a algú) (p.ext.)

ficar les ungles (a algú) SV, cobrar més del que cal (A-M)

Es dedica a ficar les ungles als seus clients, per això ningú no va a comprar a la seva botiga

clavar l’ungla (a algú), clavar una acanada (a algú)

cova de lladres (p.ext.)