COM

a l’igual de SP, d’una manera igual a la de, de la mateixa manera que (EC)

Ell, a l’igual de tots els altres, també es va commoure en saber la desgràcia / Vol ésser arquitecte a l’igual del seu pare / Aquest cotxe funciona a l’igual dels quatre per quatre (R-M, R-M, *)

a tall de, a manera de

a l’estil de (p.ext.)

a tall de SP, a la manera de / amb una aparença, una funció, una finalitat, etc., semblant a la d’algú o alguna cosa (IEC, *)

Porta l’abric sobre les espatlles a tall de capa / Un pagès vestit a tall de senyor / Feia servir un roc a tall de martell (R-M, Fr, EC)

a manera de, a l’igual de

amb caràcter de (p.ext.), a l’estil de (p.ext.), en qualitat de (p.ext.)