CAR (conj.)

del moment que SP, ja que / essent així que (R-M, *)

Del moment que t’ho diu, és que vol de debò que hi vagis / Del moment que ho diu ho farà (R-M, IEC)

atès que, ja que

ja que SAdv, essent així que (R-M)

Ja que vols venir, afanya’t / Ja que en portes, dóna-me’n (R-M, IEC)

puix que, com que, atès que, vist que, del moment que

puix que SConj, atès que, com que / introdueix una proposició indicadora de la causa suficient de l’acció expressada per la proposició principal (EC, *)

Puix que ell ho ha manat, caldrà fer-ho (EC)

ja que, atès que, vist que

vist que SA, essent així que (R-M)

Vist que no hi tens cap interès, ho plantejaré a un altre soci (R-M)

atès que, per tal com, ja que, puix que