CERT

més segur que figues seques SA, es diu per a ratificar una afirmació donant-la com a molt certa (A-M)

Si ha dit que sí, que vindrà, és més segur que figues seques

posaria la mà al foc i no em cremaria

[Emp. (A-M)]

poder pujar-hi de peus SV, dit per a assegurar la veritat o la certesa d’una asserció / poder obrar ben confiadament, sense cap mena de recel (EC)

Ja hi podeu pujar de peus, perquè el conec i sé que ell no ho ha fet

posar les mans al foc, tenir (alguna cosa) pit avall

jugar-se qualsevol cosa (p.ext.), anar a missa (p.ext.), ésser faves comptades (p.ext.)

tan cert com SA, expressió que ratifica una afirmació (R-M)

Ho farà vulgui que no. Tan cert com em dic Enric (R-M)

tan cert com tu i jo ara som aquí

tan cert com s’ha dit missa avui SA, fórmula de jurament, per afirmar amb gran intensitat una cosa (A-M)

Tan cert com s’ha dit missa avui que jo no he robat es doblers des calaix

tan cert com tu i jo ara som aquí, tan cert com ara és de dia

[Mall. (A-M)]

tan cert com tu i jo ara som aquí SA, dit per a afirmar amb gran intensitat una cosa

El vaig veure a casa d’ella, tan cert com tu i jo ara som aquí

tan cert com, posaria la mà al foc i no em cremaria, com dos i dos fan quatre, com dos i dos són quatre, tan cert com s’ha dit missa avui

tan cert com ara plouen figues (ant.)