COPULAR

consumar el matrimoni SV, tenir el primer acte carnal els cònjuges (R-M)

Com que no es coneixien quan es van casar, van trigar a consumar el matrimoni / Es van casar contra llur voluntat i diuen que no van consumar el matrimoni (*, R-M)

estrenar el matrimoni

donar pel cul (a algú) SV, practicar el coit anal (IEC)

El violador va donar pel cul a la víctima

prendre pel cul (inv.), fotre un clau (a algú) (p.ext.), muntar-s’ho (amb algú) (p.ext.)

fer-ho (a algú) SV, forma eufèmica per a designar l’acte sexual / tenir relacions sexuals amb algú (A-M, *)

Va fer-ho a una dona casada / En Quim s’ho va fer amb la Miranda

muntar-s’ho (amb algú), jeure junts, fotre un clau (a algú), ficar-se al llit (amb algú), tenir relacions (amb algú)

fer l’amor SV, tenir relacions sexuals (IEC)

No tothom pensa que, per fer l’amor, un home i una dona han de ser casats / El soldà estava embriac i ja no recordava amb quina de les seves concubines havia fet l’amor aquella nit (R-M)

jeure junts, fotre un clau (a algú), tenir relacions (amb algú)

viure com Josep i Maria (ant.), estrenar el matrimoni (p.ext.), acte sexual (p.ext.), bodes sordes (p.ext.), endur-se (algú) al llit (p.ext.)

fotre un clau (a algú) SV, tenir relacions sexuals un home amb una dona / unir-se carnalment dues persones (R-M, *)

En Joan ha fotut un clau a la dona de son germà / En llenguatge vulgar fotre un clau significa unir-se carnalment (*, R-M)

muntar-s’ho (amb algú), fer-ho (a algú), fer l’amor

donar pel cul (a algú) (p.ext.), prendre pel cul (p.ext.)

jeure junts SV, tenir relacions sexuals (EC)

Van jeure junts per primer cop ara fa un mes i ja l’ha deixat embarassada (També s’usa amb l’adjectiu plegat)

fer l’amor, fer-ho (a algú), muntar-s’ho (amb algú), tenir relacions (amb algú)

acte sexual (p.ext.)

muntar-s’ho (amb algú) SV, tenir relacions sexuals amb algú

Va muntar-s’ho amb la dona del cap de la seva empresa / Va muntar-s’ho amb el marit de la seva millor amiga

fer-ho (a algú), jeure junts, fotre un clau (a algú), anar-se’n al llit (amb algú)

donar pel cul (a algú) (p.ext.), prendre pel cul (p.ext.)

prendre pel cul SV, practicar el coit anal (IEC)

Diu que li agradaria prendre pel cul algun dia, que s’ha de provar tot

donar pel cul (a algú) (inv.), posar-s’hi bé (p.ext.), fotre un clau (a algú) (p.ext.), muntar-s’ho (amb algú) (p.ext.)

tenir relacions (amb algú) SV, tenir relacions sexuals amb algú

La seva àvia creia que no era bo tenir relacions amb el promès abans de casar-s’hi

fer-ho (amb algú), fer l’amor, jeure junts

viure com Josep i Maria (ant.), fer Pasqua abans de Rams (p.ext.)

ANT

viure com Josep i Maria SV, viure la vida matrimonial sense usar del matrimoni (Fr)

Aquest matrimoni viu com Josep i Maria: no mantenen relacions sexuals

tenir relacions (amb algú) (ant.), fer l’amor (ant.)