CAPTENIR-SE

a dret fil SP, captenint-se correctament

Les idees rebudes dels avantpassats li serviren de crosses per a fer camí a dret fil, enllà de la vida (A-M)

anar per bon camí, anar pel camí dret, seguir la línia recta

anar per bon camí SV, captenir-se correctament (EC)

Ara ja va per bon camí, però feia una temporada que no es comportava gens bé

anar pel camí dret, fer la farina blana, seguir la línia recta, anar a rega, fer la rega dreta, llaurar dret, servar el solc, a dret fil

anar pel bon camí (v.f.), anar per mal camí (ant.), tornar (algú) a camí (inv.), tornar (algú) a solc (inv.), el camí dret (p.ext.)

anar per mal camí SV, extraviar-se, malejar-se / captenir-se malament (R-M, EC)

Si es passa la vida al cafè i no vol treballar, va per mal camí; serà un perdulari (R-M)

tirar per mal cap, prendre mala vereda, dur el viatge tort, llaurar tort, ésser un alatrencat

anar pel mal camí (v.f.), anar per bon camí (ant.), anar pel camí dret (ant.), seguir la línia recta (ant.), torçar (algú) del camí dret (inv.), portar (algú) pel mal camí (inv.), fer mala farina (p.ext.), sortir del solc (p.ext.)

baixar de to SV, algú, parlar, captenir-se amb menys arrogància, sobergueria (IEC)

Quan li van donar la feina anava amb aires de superioritat però, ara que ha vist les dificultats que comporta, ha baixat de to

pujar de to (p.ext.)

dur el viatge tort SV, anar malament, servar mala conducta (A-M)

El van advertir dient-li que les persones que duen el viatge tort no prosperen a la vida

anar per mal camí, llaurar tort, ésser un alatrencat

ésser un alatrencat SV, que no segueix el camí dret / captenir-se malament (EC, *)

No li agrada que surti amb ell perquè diu que és un alatrencat

anar per mal camí, dur el viatge tort

fer bonda SV, portar-se bé (IEC)

Els nens han fet bonda, no han fet cap malifeta durant l’estona que han estat aquí

fer bondat, fer bona farina, fer la farina blanca, fer la farina blana, anar a rega, fer la rega dreta

fer bondat SV, comportar-se bé, esp. un infant (IEC)

Si feu bondat, us donarem un caramel

fer bonda, fer bona farina, fer la farina blanca, fer la farina blana, anar a rega, fer la rega dreta

no tenir part sana (ant.)

fer la farina blana SV, portar-se bé forçosament (Fr)

El metge li ha dit que ha de fer règim: ha de fer la farina blana si vol tornar a ésser el d’abans / Ens va tocar de fer la farina blana si volíem aconseguir el que volíem

fer bona farina, fer la farina blanca, fer bonda, fer bondat

fer mala farina (ant.)

fer mala farina SV, portar-se malament (A-M)

Sempre que deixen la Roser amb els avis fa mala farina / Se l’ha de vigilar contínuament perquè no faci mala farina: si et descuides et fa una malifeta

fer-ne una de les seves, fer un mal paper

fer bona farina (ant.), fer la farina blana (ant.), anar per mal camí (p.ext.)

fer-ne de tots colors SV, comportar-se malament / fer coses de tota mena, sense mirar prim, sense reprimir-se (R-M, *)

Ara s’ha corregit, però de jove en feia de tots colors; la seva família estava desesperada / N’ha fetes de tots colors (R-M, EC)

fer-ne de verdes i de madures, fer les mil i una, fer-ne de totes

fer-ne de tot color (v.f.), fer un mal paper (p.ext.), fer paperots (p.ext.)

fer un bon paper SV, actuar així com cal / captenir-se adequadament en tal o tal circumstància, comportar-se bé (A-M, *)

En aquell afer, ella va fer un bon paper (També s’usa amb la forma fer bon paper) (EC)

fer bona farina, quedar bé

fer un mal paper (ant.), fer la rega dreta (p.ext.), anar a rega (p.ext.)

fer un mal paper SV, captenir-se malament, no comportar-se d’una manera correcta

Ha fet un mal paper perquè no ha complert amb el que havia promès (També s’usa amb la forma fer mal paper)

fer mala farina, fer paperots, fer un paper d’estrassa

fer un bon paper (ant.), fer-ne de tots colors (p.ext.)

servar el solc SV, mantenir-se dins el ben obrar (A-M)

Evitava les temptacions i servava el solc

anar per bon camí, llaurar dret

sortir del solc (ant.), entrar en solc (p.ext.)