CAUTELOSAMENT

a peu de gat SP, sense fer soroll, cautelosament (R-M)

El cap de secció sempre entra a l’oficina a peu de gat, com si esperés sorprendre’ns en algun mancament (R-M)

amb cautela, d’esquitllentes

de puntetes (p.ext.)

amb cautela SP, expressió usada per a indicar que algú actua amb prudència davant un perill probable

Els membres d’aquesta xarxa il·legal van obrar amb cautela fins que van cometre l’error que ha permès descobrir-los (S’usa normalment amb els verbs anar, obrar, etc.)

amb peus de plom, amb seny de bèstia vella, a peu de gat, d’esquitllentes

d’esquitllentes SP, esquitllant-se, amb cautela per a no ésser vist (EC)

Va marxar d’esquitllentes perquè no el veiessin

amb cautela, a peu de gat