COMPROMETRE

agafar (algú) pel mot SV, valer-se d’allò que algú diu per comprometre’l a realitzar-ho / exigir a algú de complir la paraula (R-M, IEC)

Va dir que m’ajudaria a acabar el treball i el vaig agafar pel mot; n’hi he donat la meitat a fer / Si t’ha promès de donar-te dos dies de festa, agafa’l pel mot i digues que els acceptes (També s’usa amb el verb prendre i sol dur el complement en forma pronominal) (R-M)

agafar (algú) del mot (v.f.), agafar (algú) al mot (v.f.), prendre-li la paraula (a algú) (p.ext.)

deixar retratat (algú) SV, fer evidents les faltes o els defectes d’algú, fer-lo quedar malament

Amb el que va dir et va deixar retratat / Els veïns van deixar ben retratat l’administrador de finques amb les seves queixes (Normalment s’usa amb el complement en forma pronominal i també amb el modificador ben en posició preadjectival)

posar (algú) en evidència

quedar retratat (inv.), deixar (algú) escaldat (p.ext.)

posar (algú) en evidència SV, fer evidents les faltes o els defectes d’algú, fer-lo quedar malament (EC)

M’ha posat en evidència davant de tothom / Va deixar la Maria en evidència davant dels seus companys (També s’usa amb el verb deixar) (R-M, *)

treure-li els drapets al sol (a algú), deixar retratat (algú), posar (algú) a la picota

donar una bufetada (a algú) (p.ext.)