CORPULENT

carregat d’espatlles SA, espatllut / tenir les espatlles grosses (R-M, EC)

És un home alt i gros, carregat d’espatlles, que sempre camina mirant a terra / Fer gimnàstica va molt bé als qui són carregats d’espatlles (R-M)

home de pa i tros (p.ext.)

ésser un carnús (algú) SV, (ésser un) home gros de còrpora i curt d’enteniment (A-M)

Aquest home és un carnús: es nota que es passa el dia carregant i descarregant objectes pesants

ésser un elefant, ésser una galiassa (algú)

[Ribagorça, Pla de Llobregat, Floresta (A-M)]

ésser un elefant SV, (ésser una) persona molt corpulenta (A-M)

El teu marit sempre ha estat molt corpulent. És un elefant

ésser una galiassa (algú), ésser un carnús (algú), ésser un Hèrcules, gros com un campanar

ésser una galiassa (algú) SV, (ésser una) persona corpulenta o voluminosa / (ésser una) persona o bèstia molt grossa i feixuga (A-M, EC)

Aquesta dona és una galiassa; jo no podria amb ella a sobre

ésser un elefant, ésser un carnús (algú)

tros d’home SN, dit d’un home corpulent, alt i ben plantat (EC)

Es va quedar parat en veure aquell tros d’home que li passava dos pams d’alçària / En veure aquell tros de dona, se’n va enamorar (També s’usa amb el nom dona) (R-M, *)

home de pa i tros, ésser un Hèrcules