CRIADA

dona de fer feines SN, dona que treballa fent feines domèstiques i que cobra generalment per hores (IEC)

La dona de fer feines ha plegat, n’haurem de buscar una altra / Està molt contenta de la senyora de fer feines (També s’usa amb el nom senyora)