CASINO

casa de joc SN, establiment autoritzat per a la pràctica de jocs d’atzar / lloc on es juga diners (IEC, R-M)

Actualment les cases de joc són tolerades a gairebé tot Europa / D’escoles no, que no n’hi veus gaires, però de cases de joc, n’han omplert la ciutat (R-M)