CONFRONTAT

en confrontació amb SP, en oposició amb / oposant-se a (IEC, *)

Has d’estudiar aquests mots en confrontació amb aquells altres / Els dos amics estan en confrontació (El complement és opcional)