CARDENAL

príncep de l’Església SN, cardenal / qualsevol dels prelats que, juntament amb el Papa, componen el sacre col·legi, representen l’església romana i formen el conclave per a l’elecció del Papa (EC, *)

El príncep de l’Església va fer un manifest públic / Ara passa el Papa seguit de tot de prínceps de l’Església

sacre col·legi (p.ext.)